Qendra Alpe

SHERBIME

SHERBIMET TONA

Studime mejdisi

Eksplorime

Studim e markim shtigjesh

Rehabilitim shtigjesh

Guida turistike/ spelologjike/ /eksploruese

Vlersim dhe menaxhim mjedisi

Vlerësim e studim monumentesh

Studime biodiversiteti

Studime andropologjike

Studime muzikologjike

Studime andropologjike

Hartim e menaxhim projektesh